domenica 27 settembre 2009

Born to be kangaroo

Salve a tutti, a quelli belli e a quelli brutti :wink:
Un'altra settimana è passata, e stiamo già a 52 giorni.
La piccola continua tra i 30 ed i 40 di ossigeno, saturando abbastanza bene, ha iniziato a mangiare un'altra volta, continua comunque con l'alimentazione con la flebo, ed è arrivata a 750gr.
Anche se il quadro può sembrare buono, domani mi aspetto una bastonata dai medici, non lo so... è molto che non ci bastonano e mi sembra strano... Lo so che può sembrare ridicolo, però mi sembra di stare nell'occhio di un tifone. E`una sensazione strana :roll:
Il lunedì è il giorno che ho più paura, non si potrebbe passare direttamente a martedì?
Io personalmente amo il fine settimana, soprattutto perché ho l'opportunità di cangurare con Ada. Sembra che la cosa sia reciproca, la piccola sta più rilassata e respira meglio quando cangura con me... sarà che le bambine sono più legate al padre?
Io penso che ci sono diversi fattori che vanno a mio favore, e qui mia moglie mi ammazzerà di botte!
  • Io sono una persona molto tranquilla e mi rilasso meglio che mia moglie
  • Il week-end abbiamo più tempo e non andiamo con le ore contate
  • Non è la prima bambina che si innamora di me! :lol:
Oltretutto quando sto con Ada sto da Dio! Un poco preoccupato per le eventuali de-saturazioni che può fare, però in generale mi super rilasso! Peccato che dopo due ore mi inizia a fare male il ginocchio che mi hanno operato in giugno.
Ammetto che non vedo l'ora che arrivi il week-end. Che ci posso fare, è più forte di me... quando sto con la piccola mi sento così bene, è come se il tempo si fermasse, è come se tutto questo non fosse mai accaduto... fino a quando il monitor inizia a urlare un'altra volta e ritorno alla realtà.
----------------------------------------------------------------------------------
Hola a tots, als guapos i als lletjos.
Ha passat una altra setmana i ja hem complert 52 dies.
La petita continua entre els 30 i els 40 d'oxigen, saturant bastant bé, ha començat a menjar una altra vegada, encara que continua amb l'alimentació parenteral, i ha arrivat a 750 grams.
Tot i que el quadre pot semblar bo, tinc por que demà els metges ens donaran un cop de bastó, no ho sé... Fa molt que no ens donen el pal i em sembla estrany... Sé que pot semblar ridícul, però tinc la sensació d'estar dins l'ull d'un huracà. És una sensació estranya.
Dilluns és el dia que tinc més por, no es podria passar directament a dimarts?
A mi personalment m'encanten els caps de setmana, sobretot perquè tinc l'oportunitat de cangurar amb l'Ada. Sembla que la cosa és recíproca, la petita està més relaxada i respira millor quan cangura amb mi... Serà que les nenes estan més lligades al pare?
Penso que hi ha diversos factors que van a favor meu, i aquí la meva dona em matarà!
  • Jo sóc una persona molt tranquil·la i em relaxo millor que la meva dona
  • Els caps de setmana tenim més temps i no anem a l'hospital amb les hores comptades
  • No és la primera nena que s'enamora de mi!
A més, quan estic amb l'Ada estic com Déu! Una mica preocupat per les eventuals desaturacions que pot fer, però en general em super relaxo! Llàstima que al cap de dues hores em comença a fer mal el genoll que em van operar al juny.
Admeto que no veig l'hora que arribi el cap de setmana. Què hi puc fer, és més fort que jo... Quan estic amb la petita em sento tan bé, és com si el temps s'aturés, com si tot això no hagués passat mai... Fins que el monitor comença a cridar una altra vegada i torno a la realitat.


Esplugues de Llobregat, 27/09/09

Nessun commento:

Posta un commento