giovedì 26 novembre 2009

Cambio furgone per decapottabile...

E qui l'atteso post dopo il cambio di casetta di Ada.
Finalmente la soddisfazione di avere una culla come i "grandi", beh... non proprio come i grandi però quasi :)
Oggi è un giorno speciale, Fanny inizia a essere più "mamma" e questo mi rende felice e penso che piace anche ad Ada, inizia a cambiarle i pannolini, prenderla in braccio senza chiedere aiuto alle infermiere, spalmarla di crema, metterle il body... insomma tutte queste cose che una mamma fa.
Oggi è un giorno speciale anche perché ci hanno detto che se le aumentano il latte e tutto va bene, domani cercheranno di farla mangiare con il biberon, non ci posso credereeeeeee :!: Quando me lo ha detto mia moglie non ci volevo credere, stavo al settimo cielo :D
Sto cambio di cassetta si che ha portato molte novità :P
Per passare all'altro box, quello di sub-tin, dobbiamo aspettare ancora un po'. Ci sono troppi "cacharros" di mezzo. Ada ha bisogno ancora di un'attenzione speciale perché ogni tre secondi le cambiano la parenterale, il VAI, la correzione, bla bla bla, ho perso il conto di cose che le danno. Comunque già sappiamo che se arriva una new entry la sposteranno.
Mancano solo 2 giorni al giorno 0. E poi inizierà l'età corretta :)
Mancano 2 giorni al padre-cangurooooooooo yeah! Sto in crisi d'astinenza :!: Voglio cangurare con la piccolina... beh la piccolina pesa 1640gr... dovrò resistere ancora un po'... vale la pena, no :?:
----------------------------------------------------------------------------------
Vet aquí l'esperat post després del canvi de caseta de l'Ada.
Finalment la satisfacció de tenir un bressol com els "grans", bé... no exactament com els grans però quasi :)
Avui és un dia especial, la Fanny comença a ser més "mama" i això em fa feliç i penso que també li agrada a l'Ada, comença a canviar-li els bolquers, agafar-la en braços sense demanar ajuda a les infermeres, posar-li crema, posar-li el body... en resum, totes aquestes coses que fa una mare.
Avui també és un dia especial perquè ens han dit que, si li augmenten la llet i tot va bé, demà intentaran fer-la menjar amb el biberó, no m'ho puc creureeeeeee :!: Quan m'ho ha dit la meva dona no m'ho volia creure, estava al setè cel :D
Aquest canvi de caseta ens ha portat moltes novetats :P
Per passar a l'altre box, el de sub-intensius, encara hem d'esperar una mica. Hi ha massa catxarros enmig. L'Ada encara necessita una atenció especial perquè cada tres segons li canvien la parenteral, el VAI, la correcció, bla bla bla, he perdut el compte de les coses que li donen. De totes maneres ja sabem que si hi ha un nou ingrés la mouran.
Només falten 2 dies pel dia 0. I llavors començarà l'edat corregida :)
Falten 2 dies pel pare-cangurrrrrrrrr yeah! Estic en crisi d'abstinència :!: Vull cangurar amb la petitona... bé la petitona pesa 1.640 grams... hauré de resistir una mica més... val la pena, no :?:
Esplugues de Llobregat, 26/11/2009

mercoledì 25 novembre 2009

io piango, tu piangi, ella si "commuove"

Ieri era il compleanno di mia madre e le abbiamo "regalato" un video con la leonessa. Ci sono errori/orrori d'ortografia fatti da mia moglie che ancora non domina la lingua di Dante, ma purtroppo non me ce ne siamo accorti prima, eravamo troppo presi dal trattenere le lacrime.
In tutto questo mia madre mi ha detto al telefono che si è commossa nel vedere il video, devo crederci? Io penso proprio di no :D
A maaaa! Ma non mi prendere in giro! La lacrimuccia ti è scesa, vero? :D
Ma sto video ha fatto piangere una marea di gente! Non me lo aspettavo! Se sapevo dicevo a fanny di mettere una musica più allegra :mrgreen:
----------------------------------------------------------------------------------
Ahir era l'aniversari de la meva mare i li vam "regalar" un vídeo amb la lleona. Hi ha errors/horrors d'ortografia fets per la meva dona que encara no domina la llengua de Dante, però malauradament no me n'he ens n'hem adonat abans, estàvem massa enfeinats aguantant-nos les llàgrimes.
A tot això ma mare m'ha dit per telèfon que s'han commogut veient el vídeo, m'ho he de creure? Jo penso que no :D
Però mamaaaa! No em prenguis el pèl! La llagrimota t'ha caigut, no és cert? :D
Aquest vídeo ha fet plorar un munt de gent! No m'ho esperava! Si ho sabia li deia a la Fanny que posés una música més alegre :mrgreen:
Esplugues de Llobregat, 25/11/2009

domenica 22 novembre 2009

Sto crescendo papà?

Ieri la piccola ha raggiunto la settimana 39 di gestazione. Ci manca solo una settimana per iniziare a parlare di "età corretta". Sabato prossimo sarà il giorno 0. Forse la piccola già lo sa, ed è per questo che ha messo un poco il turbo con il peso. Ieri, come sempre, l'hanno misurata. La piccola sta crescendo, già non è così piccola.
Un po' di dati:
 • Lunghezza: 42cm
 • Circonferenza testa: 28cm
 • Peso:1505gr
 • Lunghezza piede (a petizione nostra per dei calzini che sta facendo a mano una cara amica di mia madre [colgo al volo l'occasione di ringraziare Corinna che sempre è stata "vicina" alla piccola]): 6cm

Se continua a crescere in lunghezza così sarà una spilungona sin dalla "nascita" come mio fratello :!:

Per il resto non ci sono grandi novità, i vicini di Ada se ne vanno in continuazione a semi-intensivo...
Probabilmente anche Ada farà presto il cambio perché ora è un po' più grande e se c'è bisogno di un posto in intensivo lei è la candidata ad uscire dalla casa :D
Io spero solo in un cambio di casetta prima di passare all'altro box. Perché normalmente passano a culla quando il bebè pesa 1600gr.. ci siamo quasi piccola :!:
L'altro box è un caos, meno infermiere + bambini... però prima o poi dobbiamo andare pure lì, è il primo passo per l'uscita.
step by step... il peso + la respirazione + il mangiare = casa.
 • Per il momento quasi abbiamo il peso.
 • La respirazione si sta stabilizzando piano piano, evidente ancora ha bisogno di tempo e forse tornerà a casa con occhialini...
 • Il mangiare è la grande incognita. Ora quando inizia a riprendere il latte materno vedremo se l'operazione è andata bene e se la voglia di ciucciare che ha si trasforma in prendere il biberon (sempre rispettando il passo 2). Per il momento ha fatto un poco di cacca della "buona".
In tutto questo ottimismo cosmico c'è anche un poco di tristezza :cry:
Tristezza per il piccolo Jaume che non ce l'ha fatta, tristezza nel vedere che nel box ci sono due nuove incorporazioni, due gemelli maschio e femmina.
Tristezza perché altre mamme del forum SocPetit che dovevano partorire in novembre per fortuna lo stanno facendo, ma noi che volevamo due scorpioni ora ci ritroviamo con una leonessa.
Colgo l'occasione per salutare tutti quelli del forum SocPetit, grazie per il vostro appoggio e per i commenti che lasciate nel blog, ci fa veramente piacere condividere le nostre esperienze con voi e con tutti quelli che ci seguono.
Un saluto speciale anche alla banda del forum di Prematuri, che ci ha aiutato e ci aiuta a continuare a lottare, ed Ada lo sa, ne sono sicuro.
Vi lascio con delle foto della leonessa.
----------------------------------------------------------------------------------
Ahir la petita va arribar a la setmana 39 de gestació. Falta només una setmana per començar a parlar d'edat corregida. El proper dissabte serà el dia 0. Potser la petita ja ho sap, i per això ha posat una mica el turbo amb el pes. Ahir, com sempre, la van mesurar. La petita està creixent, ja no és tan petita.

Unes quantes dades:

 • Llargada: 42cm
 • Perímetre cranial: 28cm
 • Pes:1505gr
 • Llargada del peu (a petició nostra pels mitjons que està fent a mà una bona amiga de la meva mare [aprofito l'ocasió per donar les gràcies a la Corinna que sempre ha estat a prop de la petita]): 6cm

Si continua creixent tant en llargada serà una llargaruda des del naixement com el meu germà :!:

A part d'això no hi ha grans novetats, els veïns de l'Ada han anat marxant tots a semi-intensius...
Probablement també l'Ada farà aviat el canvi perquè ara és una mica més gran i, si hi ha necessitat d'un lloc a intensius, ella és la candidata a sortir de la casa :D
Jo espero només que canviï de caseta abans de passar a l'altre box. Perquè normalment passen al bressol quan el bebè pesa 1.600 grams... Ja gairebé hi som, petita :!:
L'altre box és un caos, menys infermeres i més nens... però abans o després hi hem d'anar, és el primer pas per a la sortida.
Step by step... el pes + la respiració + el menjar = casa.
 • De moment gairebé tenim el pes.
 • La respiració s'està estabilitzant a poc a poc, evidentment encara necessita temps i potser tornarà a casa amb ulleretes...
 • El menjar és la gran incògnita. Ara, quan comenci a prendre una altra vegada la llet materna, veurem si l'operació ha anat bé i si les ganes de xuclar que té es transformen en prendre el biberó (respectant sempre el pas 2). De moment ha fet una mica de caca de la bona.
En tot aquest optimisme còsmic també hi ha una mica de tristor:cry:
Tristor pel petit Jaume que no se'n va sortir, tristor en veure que al box hi ha dues noves incorporacions, dos bessons nen i nena.
Tristor perquè altres mares del fòrum SocPetit que havien de parir al novembre per sort ja ho estan fent, però nosaltres que volíem dos escorpins ara tenim una lleona.
Aprofito l'ocasió per saludar tots els del fòrum SocPetit, gràcies pel vostre suport i pels comentaris que deixeu al blog, ens agrada compartir les nostres experiències amb vosaltres i amb tots els que ens segueixen.
Una salutació especial també a la banda del fòrum de Prematuri, que ens ha ajudat i ens ajuda a continuar lluitant, i l'Ada ho sap, n'estic segur.
Us deixo fotos de la lleona.Esplugues de Llobregat, 22/11/2009

giovedì 19 novembre 2009

Canguriamo ancora un'altra ora papà?

Hola,

andiamo per ordine, l'intervento è andato bene, la piccola oggi stava un pochino più sveglia di ieri però ancora ha l'effetto dell'operazione e quindi a volte fa la birichina con la saturazione.
Secondo punto... oggi ho cangurato dopo lavoro, ho fatto gli straordinari visto che mia moglie ancora è raffreddata. Mi è proprio dispiaciuto lasciare la piccola dopo solo 2 ore di canguro, stava tranquilla e respirando bene :( Peccato che già erano le 22 e dovevo tornare a casa che avevamo ospiti, altrimenti sarei rimasto altre due ore! Era molto che non mi sentivo tanto bene con la piccola :D Mi avrà caricato le pile per affrontare tutto quello che ci passa :?: Oggi ho fatto il vaccino per l'influenza stagionale e prima di farlo mi hanno preso la tensione... evidentemente era alta.. e ci credo :!:
Oggi la leonessa pesa 1430gr, ieri non ha fatto molta pipì però siamo fiduciosi visto che respira abbastanza bene. Ora sta a 32 di ossigeno e 6l/min di pressione. Prima dell'operazione stava a 21 id ossigeno e 3,5l/min di pressione... prossimo obiettivo respirare bene di nuovo ingrassando naturalmente :D
E domani mi tocca un'altra volta fare il canguro extra... mi pagherà mia moglie :?:
Dovrebbe farlo :!: :D
Ieri oltretutto sono andato alla giornata del prematuro organizzata dall'associazione Prematura nell'ospedale dove sta Ada. E' stata molto interessante e molto impressionante visto che la dottoressa che è primario nel reparto di neonatologia ha mostrato un grafico con i giorni di permanenza media dei prematuri nell'ospedale Sant Joan de Deu tra il 1988 ed il 2003 (mi sembra)... i prematuri di 23 settimane avevano solo 1 giorno... proprio una brutta statistica, mi ha fatto rabbrividire :!:
Ho avuto la possibilità di conoscere alcuni membri dell'associazione Prematura ed alcuni professionali del settore che ci hanno dato molte informazioni utili. Sono davvero contento di aver assistito. E`stata una bella esperienza. Speriamo possa mettere in pratica i consigli che ci hanno dato.
----------------------------------------------------------------------------------
Hola,

Anem per ordre, l'operació ha anat bé, la petita avui estava una mica més desperta que ahir però encara pateix els efectes de l'operació i a vegades fa entremaliadures amb la saturació.
Segon punt... Avui he cangurat després de la feina, he fet hores extra perquè la meva dona encara està refredada. M'ha sabut greu deixar la petita després de només 2 hores de cangur, estava tranquil·la i respirant bé :( Llàstima que ja eren les 22 i havia de tornar a casa perquè teníem hostes, altrament m'hauria quedat dues hores més! Feia molt que no em sentia tan bé amb la petita :D M'haurà carregat les piles per afrontar tot allò que ens passa :?: Avui m'han posat la vacuna per la grip estacional i abans m'han pres la tensió... evidentment la tenia alta.. M'ho crec :!:
Avui la lleona pesa 1.430 grams, ahir no va fer gaire pipí però tinguem confiança ja que respira bastant bé. Ara està a 32 d'oxigen i 6l/min de pressió. Abans de l'operació estava a 21 d'oxigen i 3,5l/min de pressió... pròxim objectiu respirar bé una altra vegada, naturalment engreixant-se :D
I demà em toca una altra vegada fer el cangur extra... Em pagarà la meva dona:?:
Ho hauria de fer :!: :D
Per una altra banda, ahir vaig assistir a la jornada del prematur organitzada per l'associació Prematura a l'hospital on és l'Ada. Va ser molt interessant i molt impressionant ja que la doctora adjunta a la unitat de neonatologia va mostrar un gràfic amb els dies d'estada mitjana dels prematurs a l'hospital Sant Joan de Déu entre 1988 i 2003 (em sembla)... els prematurs de 23 setmanes tenien només 1 dia... una estadística ben lletja, que em va fer tremolar :!:
Vaig tenir l'oportunitat de conèixer alguns membres de l'associació Prematura i alguns professionals del sector que ens van donar moltes informacions útils. Estic molt content d'haver-hi assistit. Va ser una bona experiència. Esperem que pugui posar en pràctica els consells que ens van donar.Esplugues de Llobregat, 18/11/2009