lunedì 2 novembre 2009

Space Invaders e Pallapupas

Oggi terza operazione per Ada in 3 mesi, beh un poco meno di 3 mesi.
ROP... questa brutta bestia... Dopo due ore e mezzo di operazione (anestesia inclusa) e dopo aver sparato non so quante volte con il laser. Chiudo gli occhi e mi viene in mente il videogioco Space Invaders. La chirurga lì sparando alla retina di Ada e facendo punti dopo punti... e poi bonus finale! E si, perché ci ha detto che ha dato un bel fino da torcere con tutto quello che aveva agli occhietti :)
Ci hanno detto che l'operazione è andata bene e che giovedì passeranno a vedere come stanno i suoi occhietti belli 8)
Oggi mentre aspettavamo nella sala d'attesa del blocco chirurgico abbiamo fatto conoscenza dei Pallapupas (http://www.pallapupas.org) , i pagliacci che aiutano i bambini, ed anche i grandi, e li intrattengono rendendo l'attesa più rilassante. Grazie a loro l'attesa è durata un poco meno e ci siamo fatti un po' di risate.
Poi finita l'operazione hanno riportato Ada nella sua casetta e sono iniziati i problemi... prima di tutto per operarla l'avevano intubata un'altra volta, e quindi hanno dovuto rimettere il respiratore in funzione. Purtroppo la presa dell'ossigeno sta in alto e, visto che le infermiere erano un poco bassine, non avevano messo bene la presa e non c'era abbastanza pressione di O2!!! Ossia l'infermiera aumentava l'ossigeno ad Ada pero la saturazione scendeva, scendeva, scendeva... sempre più giù!
Alla fine via con il neopuff ed ho dovuto mettere io la presa bene al suo posto! :)
Però non finiva lì... fughe a non finire (più o meno 80%) e quindi saturazione che scendeva in picchiata un'altra volta.... questa volta il problema era il tubo che l'avevano collocato troppo dentro e quindi la dottoressa con tirarlo un poco ha rimesso a posto la situazione, ma CHE PAURA! Rivivevo l'incubo del respiratore, dell'oscillatore e di tutto quello che ci era passato... speriamo che torni presto in cpap la piccola e poi con occhialini... che il tubicino non lo vogliamo più :!: è vero Ada?
Ci ha fatto molta tenerezza vedere la piccola un'altra volta così vulnerabile :!:
Mia moglie al vederla con gli occhietti così gonfi si è messa a piangere :!:
Non farci piangere di più, piccolina! Ti vogliamo bene e vogliamo portarti a casa presto! La O'Chan ti aspetta! Ci butteremo tutti e tre nel letto appena fatto, io te e la O'Chan! Così la mamma si incazzerà con me pero non piangerà nel vederti felice e finalmente in casa. Non voi fare arrabbiare la mamma con me :?:
----------------------------------------------------------------------------------
Avui tercera operació per a l'Ada en 3 mesos; bé, una mica menys de 3 mesos. ROP... aquesta bèstia lletja... Després de dues hores i mitja d'operació (anestèsia inclosa) i després d'haver disparat no sé quantes vegades amb el làser. Tanco els ulls i em ve al cap el videojoc Space Invaders. La cirurgiana allà disparant a la retina de l'Ada i fent punts i més punts... i després bonus final! Sí, perquè ens ha dit que hi havia molta tela amb tot allò que tenia als ullets. Ens han dit que l'operació ha anat bé i que dijous passaran a veure com estan els seus ullets bonics. Avui a la sala d'espera del bloc quirúrgic hem conegut els Pallapupas (http://www.pallapupas.org), els pallassos que ajuden els nens, i també els grans, i els entretenen relaxant-los en l'espera. Gràcies a ells l'espera ha durat una mica menys i ens hem fet unes quantes rialles. Acabada l'operació han tornat a portar l'Ada a la seva caseta i han començat els problemes... Per operar-la l'havien intubat una altra vegada, així que han hagut de tornar a posar el respirador en funcionament. Malauradament la presa d'oxigen estava alta i, tenint en compte que les infermeres eren una mica baixetes, no l'havien posat bé i no hi havia prou pressió d'O2!!! La infermera li augmentava l'oxigen a l'Ada però la saturació baixava, baixava, baixava... sempre més avall! Finalment han hagut de fer servir el Neopuff i jo he posat bé la presa! Però no s'ha acabat allí... L'Ada tenia moltes fugues (més o menys 80%) i la saturació baixava en picat una altra vegada... Aquest cop el problema era el tub, col·locat massa endins, la doctora ha resolt el problema estirant-lo una mica cap a fora, però QUINA POR! Revivia el malson del respirador, de l'oscil·lador i de tot allò que ens havia passat... esperem que la petita torni aviat al cpap i després a les ulleretes... que el tubet no el volem més, oi Ada? Ens ha fet molta tendresa veure la petita tan vulnerable una altra vegada. La meva dona en veure-la amb els ullets tan inflats s'ha posat a plorar. No ens facis plorar més, petiteta! T'estimem i et volem portar a casa aviat! L'O'Chan t'espera! Ens llençarem tots tres sobre el llit acabat de fer, tu, jo i l'O'Chan! Així la mama s'enfadarà amb mi però no plorarà veient-te feliç i finalment a casa. No vols fer enrabiar la mama amb mi?

Esplugues de Llobregat, 02/11/2009

6 commenti:

 1. Forza è passata anche questa.... ora presto via il tubo Ada!!!!

  RispondiElimina
 2. Todo pasará pronto, ya veréis. Se me han saltado las lágrimas por lo mal que lo estáis pasando. Ojalá pronto estéis los tres en casa.
  Besos,
  Blanca.

  RispondiElimina
 3. molt aviat la peque tornar a remuntar i posarà tothom al seu lloc. no oblideu que és una lluitadora i una valenta!

  una abraçada molt gran.

  anna

  RispondiElimina
 4. Jo també m'he posat a plorar amb les últimes cinc línies!! Perquè em sap molt de greu i em fa ràbia que hagueu de passar per això, Fanny! No m'agrada veure com patiu. Però les coses estan millorant molt. Per Nadal a casa!!

  RispondiElimina
 5. Tinc els ulls plens de llàgrimes, però estic segura que això remuntarà! i Aviat estareu tots tres al llit amb l'O'Chan!
  Lluita lleona! Deixa'ls a tots amb un pam de nas!
  Molta força papis!
  Una abraçada molt gran!
  Mtuki (SP)

  RispondiElimina
 6. Ànims petita lluitadora!!!
  que et volem veure ben aviat al llit amb els teus papes.

  Una abracada ben forta parella i molts ànims per continuar amb la lluita!!

  Franz i Sara

  RispondiElimina